Handicap dating Ringkøbing-Skjern

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen.Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne.Målet er, at både I som familie og barnet kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap.Det er væsentligt at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som forældre.I har problemerne tæt på, og kun I kender hele familiens situation og dagligdag.

Search for handicap dating Ringkøbing-Skjern:

handicap dating Ringkøbing-Skjern-10handicap dating Ringkøbing-Skjern-82handicap dating Ringkøbing-Skjern-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “handicap dating Ringkøbing-Skjern”

  1. That wasnt right to my way of thinking, but Allison wasnt my daughter, and I didnt get to vote on it. In any case, she was in no condition to critique my acting. She was rapidly running into a blind alley, with no alternatives, no one else to turn to.